Alignment of Pyrococcus homolog sRNA groups

60 Homolog groups: 50 with 3 members, 8 with 2 members, and 2 singletons.

(Last updated 11/29/00)
 
Name
 
C Box
 
D' Box
 
C' Box
 
D Box
 
Pho sR1 AAAGAAGGCG ATGATGA AGCCTTCCGCAC CTGA ATGA TGAGGA GTGGACGGCTTC CTGA GCCT-ACTCCT
Pfu sR1 AGGTAAGGCG ATGATGA TGCCTTCCGCAC CTGA TTGG TGAGGA GTGGACGGCTTC CTGA GCCT-ACTCCT
Pab sR1 ATAAATGGCA ATGATGA AGCCTTCCGCAC CTGA ACGG TGAGGA GTGGACGGCTTC CTGA GCCTCACTCC
 
Pho sR2 AAAAAGAGGG ATGATGA GTTTTTCCCTCACT CTGA GGAG TGATGA GGAGCCGATGCA CTGA CCTCGATCAT
Pfu sR2 GAAATGGGGG ATGATGA GTTTTTCCCTCACT CTGA TTAG TGATGA GGAGCCGATGCA CTGA CCTCGAGCAT
Pab sR2 GAGAAAAGGG ATGATGA GTTTTTCCCTCACT CTGA GCCG TGATGA GGAGCCGATGCT CTGA CCTCTGCCAT
 
Pho sR3 AATTGTGGCG ATGATGA ATAGCAAGCCAG CTGA AGAG TGATGA AGTGAACACCCC CTGA GCCTACCTAA
Pfu sR3 ACCTCCGGCG ATGATGA ATAGCAAGCCAC CTGA AGAG TGATGA GGTGAACACCCC CTGA GCCTATTCCA
Pab sR3 TATGAAGGCG ATGATGA GTAGCAAGCCAC CTGA CCTA TGATGA GGTGAACACCCC CTGA GCCAATTTCA
 
Pho sR4 CCGAGTTGGG ATGATGA GGGAGATTTCGG CCGA GTGG TGAGGA GACTCGCATGGG CTGA CCTTTCTAAG
Pfu sR4 AGCATAAGGG ATGATGA AGGAGATTTCGG CAGA GGTG TGAAGA GACTCGCATGGG CTGA CCACCACCTT
Pab sR4 GAAGGATGGG ATGATGA AGGAGATTTCGG CCGA AAGG TGAGGA AACTCGCATGGG CTGA CCTTTCTCAG
 
Pho sR5 ATAAGGTGTG ATGATGA ACGCCAT-CGATA CTGA GATA TGATGA CCGGATTCCTGG CTGA TTTCTTTTAT
Pfu sR5 CTTATTTTGA ATGATGA GCGCCATCCGATA CTGA GGGCA TGATGA CCGGATTCCTGG CTGA TCTCATTTTC
Pab sR5 AAGACAATAG ATGATGA GCGCCAT-CGATG CTGA GGAG TGATGA CCGGATTCCTGG CTGA TCTTTATTCT
 
Pho sR6 TGGAAAT-GGG ATGATGA AGTTTGCTACCC CTGA AGAA TGATGA ACCCTGCCGTTA CTGA CCATTTAGCT
Pfu sR6 AAAAATAGGG ATGATGA GATTTGCTACCT CTGA AAATAA TGATGA ACCCTGCCGTTA CTGA CCGTTTAACT
Pab sR6 CCAATGAGGA ATGATGA GATTTGCTACCA CTGA GCAG TGATGA GCCCTGCCGTTA CTGA CCTTTTACTA
 
Pho sR7 GTAATCCGGG ATGATGA ACCTCCATCCCAA- CTGA ATAAA TGATGA ATGCACATCAGG CTGA CATTACCTTT
Pfu sR7 GAGATTTTCG ATGATGA GCCTCCATCCCATG CTGA AGGG TGATGA GTGCACATCAGG CTGA GCTTTATAAC
Pab sR7 ATTATAAGGG ATGATGA GCCTCCAT-CCAAG CTGA GCAAG TGATGA GTGCACATCAGG CTGA ACCTTTTTAT
 
Pho sR8 CGAATAGGCG ATGATGA GCTCCATCCCTAC CTGA GTTG TGATGA ATGTAGCGCGCT CTGA GCAACCCTTA
Pfu sR8 TCAATGAGCA ATGATGA GCTCTATCCCTAT CTGA CCCA TGATGA CTGTAGCGCGCG CTGA GCTACTCCTT
Pab sR8 TTGAAAGGCG ATGATGA GCTCCATCCCTAT CTGA GTTG TGATGA CTGTAGCGCGCT CTGA GCTACAGGCT
 
Pho sR9 CCGACAGGGG ATGAAGA GCTTTTGCTTTG CTGA GCAGA TGATGA CCACGCCCTTCG CTGA CCTGCTATTT
Pfu sR9 CCACAATGGG ATGATGA CCTTTTGCTTTA CTGA ACACA TGATGA CCACGCCCTTCG CTGA CCTAAATATT
Pab sR9 GCCTACAGTT ATGATGA ACTTTTGCTTTG CTGA TGTGG TGATGA GCACGCCCTTCG CTGA TACTCTCTCG
 
Pho sR10 TTAGCGACTA ATGATGA ACTACTCCCGG CTGA GGGG TGATGA ACCACCTACCGG CTGA GGTGAAAGCA
Pfu sR10 ATTATGGCAG ATGATGA GCTACTCCCGG CTGA AAGA TGATGA ACCACCTACCGG CTGA GGTTATGGAA
Pab sR10 AACGGTAGCG ATGATGA ACTACTCCCGG CTGA GCTG TGATGA ACCACCTACCGG CTGA GGTGGAAACA
 
Pho sR11 CTCTAGCGGG ATGATGA CTTTGCCGAGTG CTGA GCTGG TGATGA GTAAACAGTCGT CTGA CTTTCCCTTT
Pfu sR11 GCAGGAGGGG ATGATGA GTTTGCCGAGTG CTGA GCTAG TGATGA ATAAACAGTCGC CTGA CTTCCCCTCT
Pab sR11 CTTTAATGGG ATGATGA CTTTGCCGAGTG CTGA GGAAG TGATGA GTAAACAGTCGC CTGA CCCCCTGCTT
 
Pho sR12 ATCGGCTTGG ATGATGA GCGTTTACCGGT CTGA GCTG TGATGA TATCGGCACTGT CTGA CTAGTAATCT
Pfu sR12 AAGAAAGGGG ATGATGA GCGTTTACCGGT CTGA GTTG TGATGA TACTGGCACTGT CTGA CCTTAGTAGT
Pab sR12 ATCGGCTGGG ATGATGA GCGTTTACCGGT CTGA GCTG TGATGA CATCGGCACTGT CTGA CTAGTAGTCA
 
Pho sR13 TCATTGTTGG GTGATGA GATGGCGGATTG CTGA GAG-A TGATGA GGACCTTAGGGG CTGA TTAAATTTCG
Pfu sR13 TCCTACTGGT GTGATGA AAAGGCGGATTG CTGA GAGGA TGATGA AGACCTTAGGGG CTGA TCACACCTCA
Pab sR13 TATTACTTGA ATGATGA GATGGCGGATTG CTGA GCTG- TGATGA AGACCTTAGGGT CTGA CTTCCCAAAA
 
Pho sR14 CTATTAACCA ATGATGA CGGATCAACCGG CTGA TCGAA TGATGA CGTCCGCATCAC CTGA GGGTTTCAAG
Pfu sR14 CTATCACCCA ATGATGA TGGATCAACCGG CTGA AGTA TGATGA GGTCCGCATCAC CTGA GGGGATGGAT
Pab sR14 AGACGATCCG ATGATGA TGGATCAACCGG CTGA GTGG TGATGA AGTCCGCATCAC CTGA GGCTCTCAAG
 
Pho sR15 AGATGAAGAG ATGATGA GTAAACCCGTTG CTGA GCGG TGATGA GAGGATCGACTAG CTGA ACAACATCTT
Pfu sR15 TATGCATGAG ATGATGA ATAAACCCGTTG CTGA AAAA TGATGA GAGGATCGACTAG CTGA CTACAGCTCA
Pab sR15 ATGTGTAGTG ATGATGA TTAAACCCGTTG CTGA GAGG TGATGA GGGGACCGACTAG CTGA ACAACACTTA
 
Pho sR16 ATCAAGTCTG ATGATGA ACCTTCCCCTCAC CTGA AAGG TGATGA GCACACCGGTAGG CTGA GGGTGATAAT
Pfu sR16 TGTATATCTG ATGATGA TCCTTCCCCTCAA CTGA GAGG TGATGA GCACACCGGTAGG CTGA GG-TGATAGTA
Pab sR16 GTTTCCATAG ATGATGA GCCTTCCCCTCAC CTGA GTGG TGATGA GCACACCGGTAGG CTGA GGGTGATATT
 
Pho sR17 ACGGTCTGCG ATGATGA GAGCGAACTGCA CTGA AAAG TGATGA CAGGGCCTTG CTGA GCGGTGATCG
Pfu sR17 AAGATGCGCG ATGAAGA AAGCGAACTGCT CTGA GAGA TGATGA AAAGGGCCTAA CAGA GCGTGAGAGG
Pab sR17 ACGGTTTGCG ATGATGA AAGCGAACTGCA CTGA AAAG TGATGA GAGGGCCTCG CTGA GCGGTGATGT
 
Pho sR18 TTTATTTTTA ATGATGA AACAGCCAGGACC CTGA TGGGA TGATGA GTGGTGGGCTTAG CTGA TGTTGCGGTA
Pfu sR18 TTAATTTTTG ATGATGA AACAGCCAGGACC CTGA TGAGA TGATGA ATGGTGGGCTTAG CTGA CGTAGCTGTT
Pab sR18 TCTATTTTTG ATGATGA TACAGCCAGGACC CTGA TGGGA TGATGA GTGGTGGGCTTAG CTGA TGTTGCCGTT
 
Pho sR19 TGGCGGGCTC GTGATGA GCTTTCCCTACGGC CCGA GC-TTAGGCGA TGAGGA ATACAGCCAGGG CTGA TTTTGGTGAT
Pfu sR19 TGGCGGGCTT ATGATGA ACTTTCCCTACGGC CTGA GCGTCACGCGA TGAGGA ATACAGCCAGGG CTGA TGAAGGTGAT
Pab sR19 TGGCGGGCAT ATGATGA GCTTTCCCTACGGC CCGA GC-TCACGCGA TGAGGA ATACAGCCAGGG CTGA TTTCGGTGAT
 
Pho sR20 ATGAATGGCG ATGATGA GGCCTCGATTGG CTGA AT-- CGATGA TTGAGAGGGACTTGG CTGA GCGGTGATTA
Pfu sR20 TAGAGGAGCA ATGATGA AGCCTCGATTGG CTGA TT-- TGATGA TTGGGAGGGACTTGG CTGA GCGGTGATTA
Pab sR20 GAGGACCGCG ATGATGA AGCCTCGATTGG CTGA ATCG CGATGA TTGGGAGGGACTTGG CCGA GCGGTGGTTA
 
Pho sR21 TACCATGCCG ATGATGA GACCGGTACTGG CCGA AGTA TGATGA GCACTCGGTTAG CTGA GGCCTGAAAA
Pfu sR21 TTGTCTGTCG ATGACGA AACCGGCACTAT CTGA ATGA TGATGA GCACTCGGTTGT CTGA GACTACTAAA
Pab sR21 TAGCTTGCCA ATGATGA GACCGGCACTAA CTGA GTTG TGATGA GCACTCGGTTGG CTGA GACTGAAAAC
 
Pho sR22 GGAACATCCG ATGATGG GAACAGGGTAGCTG CCGA GT TGATGA GGAAGCCGTTCCAGA CTGA GGAAAGAAAA
Pfu sR22 TAATTGCCCG ATGATGG GAACAGGGTAGCTG CCGA GC TGATGA GGAAGCCGTTCCAGA CTGA GGGAAAAGTT
Pab sR22 GAAATGCCCG ATGATGC CAACAGGGTAGCTG CCGA GG CGATGA GGAAGCCGTTCCAGA CTGA GGGCGTAGCA
 
Pho sR23 TCCTATTAAG ATGATGA ATCTGGAGCCCC CTGA TCGG TGATGA TCAGTCTGCGGAG CTGA TAACATGATT
Pfu sR23 GTAAAGTTGA ATGATGA ATCTGGAGCCCA CTGA TTTAA TGATGA CCTGTTCGCGGGG CTGA TGCTGTGATA
Pab sR23 ATACTAAAAG ATGATGA ATCTGGAGCCCC CTGA GTGA TGATGA GCAGTCTGCGGAG CTGA TATCATGATT
 
Pho sR24 AAGTTACCCT ATGATGA GAGAGCTGTTAA ATGA G CGGTGA TTAAAGGATGGCTGG CTGA GGGTGAGATA
Pfu sR24 AAATTTCCCT ATGATGA GAGAGCTGTTAA ATGA G TGGTGA TTAGAGGATGGCTGG CTGA GGGTGAGAGA
Pab sR24 AAGTGGCCCT ATGATGA GAGAGCTGTTAA ATGA T TGATGA TTAGAGGATGGCTGG CTGA GGGGATAATC
 
Pho sR25 TGAAGGTTCA ATGATGA AAACTCCCTGAT CTGA AAAATAAA TGATGA AGACCGGTTCA CTGA GATTTCTGCT
Pfu sR25 CAACGATGAG ATGATGA GAACTCCCTGAT CTGA GCGG TGATGA GGACCGGTGAT CTGA AAAATAGTAA
Pab sR25 TGGGCCTGCG ATGATGA TAACTCCCTGAC CTGA AAGG TGATGA GGACCGGTTCA CTGA GCTTTGGATT
 
Pho sR26 TAAAAAGGCG ATGATGA GTGATGGGCGAA CTGA AAACA TGATGA AGGTAGGTGATCT CTGA GCTATCATCG
Pfu sR26 AAAAGAGGCA ATGATGA GTGATGGGCGAA CTGA AATAG TGATGA CGGTAGGTGATCT CTGA GCCAACTTAC
Pab sR26 GGGCTTGGCG ATGATGA GTGATGGGCGAA CTGA GAAG TGATGA TGGTAGGTGATCT CTGA GCCAATCCGG
 
Pho sR27 TAGCTTCAGA GTGATGA GCCCGCGCAGCG CTGA TAGA TGATGA AGATTTTAAGTG CTGA CTTCTAACCT
Pfu sR27 TGTGGTAAAG ATGATGA ACCCGCGCAGCT CTGA AGGGA TGATGA GGATCTTAAGTG CTGA TCTCTACCAA
Pab sR27 CTTGCCTCGA GTGATGA GCCCGCGCAGCG CTGA GCAAGA TGATGA AGATTTTAAGTG CTGA CGCCCAATAA
 
Pho sR28 ATACTTAGGA ATGATGA CCGGTTTCGGGA CTGA ACGA TGATGA CACCAGCTATCG CTGA CCTTGTCTAA
Pfu sR28 AAGCGCAGAG ATGATGA CCGGTTTCGGAT CCGA TGGA TGAGGA CATCAGCTATCG CTGA TCTCTCATTC
Pab sR28 TAAACCTTGG ATGATGA CCGGTTTCGGGA CTGA GCTA TGATGA CACCAGCTATCG CTGA CTCCTCTTAC
 
Pho sR29 TTGTGGGCGG ATGATGA TCCTTGCCCAGC CTGA GGAG TGATGA AGTCGGTATTAG CTGA CGCTGTGTTT
Pfu sR29 GGATTAGCGG ATGATGT GCCTTGCCCAGC CTGA AAGG TGATGA TGTCGGTATTAG CTGA CGCTTTTCCG
Pab sR29 GCTATGGCGG ATGACGA GCCTTGCCCAGC CTGA AAGG TGATGA TGTCGGTATTAG CTGA CGCCCAGGAG
 
Pho sR30 ATTATTGTGG ATGATGA GTAGTCGGAAGG CTGA GCTGA TGATGA AGGACGCCCATGT CTGA TCCTTATCTT
Pfu sR30 ATTATTGTGG ATGATGA GTAGTCAGAAGG CTGA GTTGA TGATGA AGGACGCCCACGC CTGA CTCTTTTCTA
Pab sR30 ATAATCGTGG ATGATGA TTAGTCGGAAGG CTGA AGTG- TGATGA AGGACGCCCATGG CTGA ACAAAGCATA
 
Pho sR31 GGGATTAAAG ATGATGA ACTCGGCAGGTC CTGA TTCG TGATGA GGATCTTGAGTG CTGA TTTACCTTAC
Pfu sR31 TTGGGTTGAG ATGATGA ACTCGGCAGGTC CTGA AGGA TGATGA GGATCTTGAGTG CTGA TCACCTAACT
Pab sR31 GAAGATGAAG ATGATGA GCTCGGCAGGTC CTGA GGAG TGATGA GGATCTTGAGTG CTGA TTCACCTTAC
 
Pho sR32 TAAAATGGAG ATGATGA GCTTGGCCGCTAC CCGA G TGATGA GGGCC-AAACTCCGGTG CTGA TCACATTGCA
Pfu sR32 AAGGAGTGAG ATGATGA GCTTGGCCGCTTC CCGA G TGGTGA GGGTCTAAACTCCGGTG CTGA TGAAGTCAAA
Pab sR32 AATCCGAGAA ATGATGA GCTTGGCCGCTAC CCGA T CGATGA GGGT-TAAACTCCGGTG CTGA TCATAGGATG
 
Pho sR33 CCTCTTTGAC GTGATGA GGAATCGGGGAG CTGA AGCTA TGATGA GATCCGCCAACG CTGA TTTTCCAAAT
 
Pho sR34 ATCCAAGCCG ATGAGGA TCGTTAGCCACG CTGA GGA TGATGA TAAGAGGGTTAG CCGA GGCTTATTTT
Pfu sR34 TATATGACCG ATGAGGA GCGTTAGCCACG CTGA AGA TGATGA CAAGAGGGTTAG CCGA GGTCTTCTCT
Pab sR34 ATCCCAGCCG ATGAGGA CCGTTAGCCACG CTGA GGA TGATGA TAAGAGGGTTAG CCGA GGCTTATTTT
 
Pho sR35 AGACGAAAAA ATGATGA GTACGGGGCCAC CTGA GCGG TGATGA GGTTTCTCCCAAGT CTGA TTACCTAACC
Pab sR35 ACAAAATAAA ATGATGA GTACGGGGCCAC CTGA ATGG TGATGA GGTTTCTCCCAAGG CTGA TTACCTTACC
 
Pho sR36 GGTTTGGTGG ATGAAGA GAGGGTAGGTAG CTGA TCTG TGATGA ACTAATCGGCCC CTGA CACGGGGTGA
Pfu sR36 GAATAGGTGG ATGAAGA AAGGGTAGGTAG CTGA GCGG TGATGA TCTAATCGGCCC CTGA CACCGCATAA
Pab sR36 GAATTGGTGG ATGAGGA GAGGGTAGGTAG CTGA GTTA TGATGA ACTAATCGGCCC CCGA CACCTATTGG
 
Pho sR37 GGTTAGAGCG ATGATGT AGATTAGCCCCGA CTGA GCGG TGATGA GGCTGGCCCATCG CTGA GTCCCAAAAA
Pfu sR37 AAGCTAGGCG ATGATGT AGATTAGCCCCGA CTGA GCGG TGATGA AGCTGGCCCATCG CTGA GTCTTTAAGA
Pab sR37 AAGCAAAGCG ATGATGT AGATTAGCCCCGA CTGA GTTG TGATGA GGCTGGCCCATCG CTGA GCTAGATGCT
 
Pho sR38 GGAGTAGGCG ATGATTT GACTCCGGAAAAG CTGA ATGA TGATGA AGTCCAGCCCGA ATGA GCCGGGGTGA
Pfu sR38 TAGGGAGGCG ATGATTT GACTCCGGAAAAT CTGA TCGA TGATGA AGTCCAGCCCGA ATGA GCCGAGGTGA
Pab sR38 AAAATAGGCG ATGATTT GACTCCGGAAAAG CTGA GCGA TGATGA AGTCCAGCCCGA ATGA GCCGAGGTGA
 
Pho sR39 AAAGGGGGTG ATGAGGA AAATTTCGCTAG CTGA AGTGAAAGA TGATGA ATACCCTCGCAA CCGA GCCTATTTTA
Pfu sR39 AAAATGGGCG ATGAAGA TAATTTCGCTAG CCGA AAAATA AGATGA GGAGTACCCTCGCAA CTGA GCCTTACTTA
Pab sR39 TAAGTAGGCG ATGAAGA AAATTTCGCTAG CTGA AAAG- TGATGA GTACCCTCGCAA CTGA GCCTATTTGA
 
Pho sR40 TCCAGAGGCC ATGAGGA TAGGCGGGTTTG CTGA CCTCGGGGCG TGATGA ACCTTTGGAGCC CCGA GGGCCGGAGA
Pfu sR40 TCCAGAGGCC ATGAGGA TAGGCGGGTTTG CTGA CCTCGGGGCG TGATGA ACCTTTGGAGCC CCGA GGGCCGGAGA
Pab sR40 TCCAGAGGCC ATGAGGA CAGGCGGGTTTG CTGA CCTCGGGGCG TGATGA ACCTTTGGAGCC CCGA GGGCCGGAGA
 
Pho sR41 TTGAAGGCGG ATGATGA AGGCTAATTT CGGA TTGG TGAAGA GCCCTATGAGCG CTGA CGCTATGATT
Pfu sR41 GCACCGACGG ATGATGA AATGTAAAGA CGGA AAGA TGAAGA GCCCTATGAGCG CTGA CGCCCTTTCT
Pab sR41 ACCTTGGCGG ATGATGA GCTAGTAA-TT CTGA GCGA TGAAGA GCCCTATGAGCG CTGA CGCCTTGGAA
 
Pho sR42 CTACTTTGTG ATGATGA TCTTCACGGTACC CTGA GAGGCGCTCGA TGATGA GCCCCCTCTCAA CTGA TCATAGCTTT
Pfu sR42 TTATAGCTTG ATGATGA ACTTCACGGTACC CTGA GTTCTAAAAACGA TGATGA GCCCCCTCTCGT CTGA TTACCTTTTT
Pab sR42 ATAAGCTATG GTGATGA TCTTCACGGTACC CTGA GAGACCCTCGA TGATGA GCCCCCTCTCAA CTGA CCTAAATTCT
 
Pho sR43 AGTAATTGAG ATGAAGA AAAAGCACCTCCA CTGA GTGA TGATGA CACGCCCACGGT CTGA TCAAACTGTT
Pfu sR43 TTGAGGGACG ATGAAGA GAAAGCACCTCCA CGGA TAGA TGAAGA AACGCCCACGGA CTGA GTCTTCACTC
Pab sR43 AAGTAGGGAG ATGAAGA GAAAGCACCTCCA CTGA TTGA TGATGA AACGCCCACGGT CGGA TTTCCTTTCC
 
Pho sR44 CGTCAAGGCG ATGAGGA GATCGGTCTTGT CTGA AGAA TGATGA AAGTGGTCACCG CTGA GCCTTAAGAA
Pfu sR44 AAATTTGGCT ATGAGGA AATCGGTCTTAG CTGA GCTTA TGATGA AAGTGGTCACCG CCGA GCCAAGTATA
Pab sR44 CAAGAAGGCA ATGATGA AATCGGTCTTGT CCGA GGAG TGATGA TAGTGGTCACCG CTGA GCCACCAACT
 
Pho sR45 AAAAAACGGG ATGAGGA AGCCGAGGACAC CTGA AGGA TGATGA CTCTTCGCTTCG CCGA CCGGCGGTGA
Pfu sR45 AAAAGGCGGG ATGAGGA AGCCGAGGACAC CTGA TGGA TGATGA CTCTTCGCTTCG CCGA CCGGTGGTGA
Pab sR45 AAAAAACGGG ATGAGGA AGCCGAGGACAC CTGA ATTG TGATGA ATCTTCGCTTCG CCGA CCGAGGTGAT
 
Pho sR46 TCAAAAGGCA ATGAGGA ATGAATCCAATG CTGA GCTTAGG CAATGA TTGGCCCCAGAGTGG CCGA GCCTTCATAT
Pfu sR46 CACTTAGGCG ATGACGA CTGAATCCAATG CTGA GCAAAGG CGATGA TTGGCCCCAGAGTGG CTGA GCCCTAATTT
Pab sR46 CTCAAGGGCA ATGAGGA ATGAATCCAATG CTGA GCAAAGG CAATGA TTGACCCCAGAGTGG CCGA GCCTCTATAT
 
Pho sR47 AGTTCAACCG ATGAAGA GCCTTTTGGGCC CTGA GAGA TGATGA AAGCCCCCCTAT CTGA GGGGGATAAA
Pab sR47 GAGTATTGGG ATGATGA AACTCCTTTCGGGCA CTGA TCCG TGATGA AGGCCCTCCTAT CTGA GCATCCCAAC
 
Pfu sR48 CTTTCTCTTC TTGATGT GGAACCCACCCTTGG CTGA ATGA TGATGA GGCCTCGTGGGTT CCGA AGTTTTTATA
Pab sR48 ATTTTTCTCG AGGATGA TCCCACCCTTGG CTGA AGTG TGATGA TGTCTCGT-GGTT CTGA GAGAAGTTAG
 
Pho sR49 TTCCTGGGCG ATGAAGA ACTGGATCCGAG CTGA TCTCA TGATGA AGGAGGTTTAAC CTGA GCCTCCATGA
Pab sR49 TTCCTGGGCG ATGAAGA ACTGGATCCGAG CTGA GCTTA TGATGA TGGAGGTTTAAC CTGA GCCTTCATAA
 
Pfu sR50 CCTATTGTAG ATGATGA GGCCATCCCCT CTGA TCTG TGATGA GTGGGTGAGCTGG CTGA TACTTTATTC
Pab sR50 ATAAGGAGGG ATGATGA GGCCTACCTCG CTGA GCTG TGATGA GTGGGTGAGCTGG CTGA CATTTCATTA
 
Pfu sR51 TATAGCTCCG ATGATGA GTCTCGCTCGG CTGA ATGA TGATGT AGGGCATACTGG CTGA GGTGATAGTA
Pab sR51 AACCTTGTTG ATGATGA ACTCGCTTGTTG CTGA AGGG TGATGA AGGGCATACTGG CTGA TTTGGAGGTT
 
Pfu sR52 TAAGGAGAAG AGGATGA AAAAGAAGAAAAGG CTGA ATAGA TGATGA GAGGGGACCTCT CTGA TGAAAGTTGG
Pab sR52 AGGTAGGGGG AGGATGA AGAAAAAGTTCAAAGG CTGA AAGG TGATGA GAGGGGACCTCG CTGA TGTTGATCGG
 
Pho sR53 AGTCCGGCCG ATGACGA AGGTGGGCACTCT CCGA TT TGATGA GGATGTGGGGCGAGGAGC CAGA GGCTTTATAA
Pfu sR53 TAGCGGGCCG ATGATGA TGGTGGGCACTCG CCGA T TGGTGA GG-TAAGGGGCGAGGAGA CAGA GGCCCAAATA
Pab sR53 GAGCAACCCG ATGACGA AGGTGGGCACTCT CCGA CT TGATGA GGATGTGGGGCGAGGAGC CAGA GGGTGGTGCG
 
Pho sR54 ATTAGTTGGG ATGATGA AGTTCGCTAGAA CTGA GAGG TGATGA CGCCCAGGGTAT CTGA CTTTTCCAAT
Pfu sR54 AATAAAAGGG ATGATGA AGTTCGCTAGAC CTGA GGAG TGATGA GCCCTAGGGTAT CTGA CCACAAACTT
Pab sR54 TTAGATGGGA GTGATGA GGTTCGCTAGAG CTGA AGGAT TGATGA TGAGACCCAGGGTAT CTGA CCGCATTAGA
 
Pho sR55 TTGTAAACCG ATGATGT GTGTCATCCCTG CTGA AAGGGGTCGA TGATGA TGTTTTGATCCCCAT CTGA GGTGCTGGAA
Pfu sR55 TTAGTA-ACCG ATGAAGA GTGTCATCCCTG CTGA AACGGGGTCGA TGATGA GGTATAGTCCCCAC CTGA GGTGTTTCCA
Pab sR55 AAAACCACCG ATGATGA GTGTCATCCCTG CTGA AATCGGGGTCGA TGATGA CGTAAATTCCCCAC CTGA GGTGTTTAAT
 
Pfu sR56 GTTTGGGCCG ATGAAGA GCGAGCCCGGCC CTGA GGAGA TGATGA AAGCTACCACTT CTGA GGTCATCAAC
Pab sR56 TTAATATCCG ATGAGGA GCGAGCCCGGCC CTGA GCGA TGATGA GAGCTACCACTA CTGA GGTCACCCAA
 
Pab sR57 ATAATTAGCG ATGATGA ATTCACGAAGG ATGA GG TGAAGA GCCTAATATGGGAGGCCTCG CTGA GGGTTCTCGG
 
Pho sR58 AGAAAGCCCG ATGATTG GAAGTGGAGTGAG CTGA TGCA TGATGA CCGACTTCCCT CTGA GGGCTTTTTA
Pfu sR58 GAGGAACCCG ATGATTG AAAATGGAGTGAG CTGA GTTAA TGATGA CCGACTTCCCA CTGA GGGCCTCTAG
Pab sR58 AGAAAGCCCG ATGATTG GAAACGGAGTGAG CTGA GGTG TGATGA CCGACTTCCCG CTGA GGGCCTTTTC
 
Pho sR59 TCTAAGGGCG ATGATGT AGGGTGGCGTCC CTGA CATA TGATGA AGCCTGCGATGG CTGA GCAAATTATT
Pfu sR59 TAATCTGGCG ATGACGA AGGGTGACGTCC CTGA GTGG TGATGA AGCCCGCGATAG CTGA GCAATTCTTT
Pab sR59 AGGTTGGGCG ATGAGGA AGGGTGGCGTCC CTGA GCTCTGTGCCG TGATGA TGCCTGCGATGG CTGA GCAAATATTT
 
Pho sR60 TATCATCGGG ATGAGGA GTTCAGCCTAAG CTGA GACA TGATGA GGGAGTGACGGA CTGA CCGTTGGCTA
Pfu sR60 ACTTACCGGG ATGAGGA ATTCAGCCTAAG CTGA AGTA TGATGA GGGAGTGACGGA CTGA CCGCAA-AGAG
Pab sR60 CCGGATCGGG ATGAGGA GTTCAGCCTAGG CTGA GGCG TGATGA GGGAGTGACGGA CTGA CCGATTTAGA
5' and 3' ends of sRNAs were not determined experimentally (an invariant 10 nucleotides of sequence flanking the C box and D boxes is displayed).  Nucleotide positions not conserved with at least one other Pyrococcus sRNA homolog are displayed in red.  sR58-sR60 were first described by Gaspin et al.. as sR38, sR34, sR39.